Financiële Planning Lorentzen

Niets is zeker in het leven.

Een financieel plan biedt houvast.

Gehele website zoeken

Onder Financiële planning verstaan wij kortgezegd het nauwkeurig in kaart brengen van wat u nu bezit, wat u straks wilt kunnen doen en wat er minimaal voor nodig is om dat te kunnen realiseren.

“Wat heeft u nu? Wat wilt u straks? En hoe realiseert u dat?”

Eenvoudige vragen waarop de antwoorden heel complex kunnen zijn voor ondernemers en vermogende particulieren. Financiële planning is dan ook zeker geen kant-en-klaar product waarvoor standaard oplossingen beschikbaar zijn.

Maatwerk

Maatwerk is voor Lorentzen altijd het uitgangspunt voor vraagstukken over Financiële planning. Een aantal zaken vormen het vaste vertrekpunt voor onze adviezen. Denk aan inkomen (ook na pensionering), vermogenspositie, arbeidsongeschiktheidsrisico, overlijdensrisico, belastingen, verzekeringen en hypotheek. Wij brengen alle factoren in kaart maken voor u inzichtelijk wat de mogelijkheden zijn om uw doelen te realiseren en wat de impact van verschillende scenario’s is op uw financiële situatie. Ook het beoordelen van voorstellen van derden behoort tot onze dienstverlening.

Objectief, onafhankelijk en persoonlijk

Lorentzen onderscheidt zich doordat het 100% onafhankelijk is en dus echt objectief kan adviseren. Door onze zakelijke achtergrond zijn we bovendien in staat de jaarcijfers van ondernemers te beoordelen en mee te nemen in onze adviezen. Deze professionele kenmerken combineren wij met een prettige en persoonlijke samenwerking.

Ron Graumans: "Lorentzen neemt de tijd om tot een doordachte oplossing te komen. Dat gaf mij veel vertrouwen."

Lees hier meer

Graag maken we persoonlijk kennis met u om te bekijken of we ook voor u van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Lees hier meer