Second Opinion & Quick Scan

Vooraf uw kansen inschatten

kan veel tijd en geld besparen.

Gehele website zoeken

Als u plannen heeft waarvoor het noodzakelijk is om de kapitaalmarkt te betreden, kan het slim zijn om vooraf met Lorentzen in gesprek te gaan. Op basis van een of enkele gesprekken maken wij voor u een uitgebreide haalbaarheidsanalyse.

“Een financierings- aanvraag kan veel tijd en geld kosten. Eerst nadenken dan handelen is ons devies.”

Zo weet u precies waar u aan toe bent en krijgt u een reële inschatting van uw kansen op de kapitaalmarkt. Ook kunnen we aangeven wat er wellicht nog nodig is om uw financieringsaanvraag kansrijk te maken. Deze inschatting kan u vooraf veel tijd en kosten besparen.

Verrassingen voorkomen

Ook als u al een of meerdere financieringen bij de bank heeft lopen, kan het interessant zijn om de concept jaarrekening door Lorentzen te laten doorlichten. Wij kunnen aangeven of de financiële verhoudingen optimaal zijn en of de opgestelde rapportage overeenkomt met de gemaakte afspraken met de bank. Vervolgens kunnen we samen met u en uw accountant de benodigde maatregelen en aanpassingen bespreken zodat er een optimale verslaglegging kan plaatsvinden die in het belang van alle stakeholders is. Hiermee kunt u vervelende verrassingen voorkomen en bent u ervan verzekerd dat uw financiering niet in gevaar komt.

Niels Pannekoek: "Mijn investering in Lorentzen verdiende zich snel weer terug.'

Lees hier meer

Graag maken we persoonlijk kennis met u om te bekijken of we ook voor u van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Lees hier meer